Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

 

Wersje językowe – Waluty


W zakładce Waluty mamy możliwość zdefiniowania walut w sklepie. Pierwsza tabela odpowiada za dodawanie / edycję wpisów. Mamy następujące możliwości konfiguracji:

Nazwa Opis
Nazwa waluty nazwa waluty (np. Złoty),
Kod waluty kod, skrót waluty (np. PLN),
Setne części waluty (np. Grosz)
Kurs kurs po jakim przeliczana jest waluta
Pobieraj z NBP zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne przeliczanie waluty po kursie pobieranym z NBP
Język, w którym obowiązuje wybrana waluta pole wyboru języka, dla którego obowiązuje w sklepie wybrana waluta

W drugiej tabeli znajduje się lista dodanych walut. W kolumnie Opcja możemy wybrać czy chcemy edytować bądź usunąć wybraną pozycję.

2392103

Umów bezpłatną konsultację