Platforma zakupowa B2B

System zarządzania zakupami umożliwia:

 1. Pełną kontrolę nad procesem zakupów
 2. Możliwość porównywania ofert
 3. Tworzenie Planu Zakupów – Zamówień na wybrany okres
 4. Zatwierdzanie Planu Zakupów lub Zamówień do dostawców przez zarząd / dyrektorów
 5. Logowanie i porównywanie wszystkich zmian od powstania Planu zakupów po dostawę towaru
 6. Możliwość tworzenia wielu zamówień do dostawców do jednego planu, wielu potwierdzeń lub awiz dostawy do jednego zamówienia do dostawcy
 7. Zamówienia w walutach i na wydrukach w języku dostawcy
 8. Integracja z systemami ERP

 

Korzyści z wdrożenia systemu platformy zakupowej B2B

Planuj wydatki na zakupy od chwili decyzji o potrzebie zakupowej, a nie w chwili wejścia faktury za towar. Planowanie finansowe i rozliczenia z dostawcami umożliwiają:

 1. Pełną kontrolę nad procesem finansowym
 2. Przy powstaniu planu zakupów tworzony jest plan finansowy dla danego planu
 3. Automatyczna aktualizacja planu finansowego – każdy etap procesu zakupów na bieżąco aktualizuje plan zakupów
 4. Wsparcia dla transakcji podzielonych, częściowych przedpłat, akredytywy itd.
 5. Możliwość blokowania płatności (w związku z reklamacjami jakościowymi lub ilościowymi)
 6. Możliwość zatwierdzania transakcji
 7. Możliwość tworzenia planu przelewów do dostawców
 8. Możliwość ustawienia wysyłania informacji o zrealizowanych przelewach do dostawców, lub o planie przelewów do dostawców
 9. Raporty w ujęciu tygodniowym i miesięcznym, w walutach, zbiorczo i po dostawcach.

Czas

 1. Oszczędność czasu na wielu etapach procesu zamawiania, nie przepisujesz kolejny raz danych tylko tworząc nowy dokument możesz wgrać istniejące dane dokumentu powiązanego
 2. Automatyzacja przekazywania informacji do dostawcy i od dostawcy
 3. Informacja o obecnych i przyszłych dostępnych stanach magazynowych dostępna w czasie rzeczywistym dla naszych pracowników i dla naszych klientów w systemie B2B

Grupowanie zamówień i ich szybka realizacja

 1. Plan zakupów jest tworzony na wybrany okres, dla wszystkich zamówień hurtowych lub z wewnętrznych kanałów sprzedaży które mają być w danym okresie realizowane
 2. Do Planu zakupów może być utworzone zamówienie bilansujące
 3. Po dostawie, można automatycznie zlecić realizację zamówień składowych

Dostęp online dla dostawcy

 1. Możliwość wgrywania dokumentacji w module online przez dostawcę (certyfikaty, świadectwo pochodzenia, zdjęcia produktowe itd.)
 2. Dostęp do teczek produktowych / dokumentacji produktowej przez dostawcę
 3. Szybkie i łatwe generowanie potwierdzeń zamówień i awizacji dostaw

Łatwy i szybki dostęp do informacji dotyczących zamówień, m.in.:

 1. Plany zakupów – w wybranym okresie
 2. Dostawy w drodze – na poziomie modelu, lub na poziomie wariantu (kodu EAN)
 3. Realizacja planu zakupów – porównanie planu zakupów z zmianami ilości, cen i terminów realizacji w wszystkich kolejnych etapach, takich jak potwierdzenie zamówienia zakupu, awizo dostawy i dokument PZ
 4. Dostawy po terminie
 5. Plan płatności utworzony na podstawie zamówień zakupu do dostawców
 6. Nie potwierdzone zamówienia od dostawców
 7. Zmiany cen zakupu
 8. Raport QC po producentach
 9. Raporty dostępne dla dostawców w module Online dla dostawców takie jak

Schemat przepływu dokumentów (z możliwością indywidualnego dostosowania)

 1. Wysyłasz zapytanie ofertowe do dostawcy lub otrzymujesz ofertę
 2. Wprowadzasz produkty do systemu
 3. Otwierasz Plan Zakupów na wybrany okres lub do natychmiastowej realizacji
 4. Klienci składają zamówienia hurtowe, lub są składane zamówienia z kanałów wewnętrznych (sklepy, eshop, spółki zależne …)
 5. Plan zakupów zostaje zamknięty i czeka na zatwierdzenie
 6. Po zatwierdzeniu są generowane zamówienia zakupu do dostawców
 7. Dostawca wprowadza jedno lub wiele potwierdzeń zamówień (do każdej dostawy jedno)
 8. Dostawca wprowadza Awizo dostawy – do każdej dostawy jedno, oraz dodatkowe dokumenty takie jak certyfikaty, zdjęcia itd.
 9. Towar przyjeżdża i jest sprawdzany w magazynie (QC i ilości)
 10. Zakupy zatwierdzają płatność do dostawcy
 11. Zamówienia z których został stworzony Plan Zakupów są wysłane na magazyn do realizacji
Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?