Polityka bezpieczeństwa informacji

Zarząd Spółki specjalizującej się w zakresie usług tworzenia, dystrybucji i serwisu oprogramowania do sprzedaży przez sklep internetowy oraz platformy B2B, wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji deklaruje, że wdrożony System Bezpieczeństwa Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017.
Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest:

 • ochrona danych klientów oraz ciągłość procesu przetwarzania ich danych,
 • zapewnienie zachowania poufności informacji,
 • ograniczenie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji,
 • zapewnienie gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • wskazanie odpowiedzialności wśród załogi, aby zapewnić optymalny podział i koordynację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji,
 • wyznaczenie Liderów dla kluczowych aktywów przetwarzających informację,
 • przyjęcie za obowiązujące przez wszystkich pracowników polityk i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce,
 • przegląd i aktualizację polityk i procedur postępowania przez odpowiedzialne osoby w celu jak najlepszej reakcji na zagrożenia i incydenty,
 • ciągłe doskonalenie systemu zapewniające bezpieczeństwo informacji funkcjonujące w Spółce zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017 i zaleceniami wszystkich
  zainteresowanych.

Niniejsza Polityka została zaakceptowana przez Zarząd Spółki i zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki oraz zainteresowanym stronom zewnętrznym.

Dawid Paszek – Prezes Zarządu, dnia 1.10.2020r.

Dokument do pobrania w wersji oryginalnej (pobierz)

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację

Dołącz do grona Inwestorów CStore S.A

Dowiedz się więcej

X