Demo Przetestuj sklep internetowy.

Polityka bezpieczeństwa informacji

Zarząd Spółki specjalizującej się w zakresie usług tworzenia, dystrybucji i serwisu oprogramowania do sprzedaży przez sklep internetowy oraz platformy B2B, wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji deklaruje, że wdrożony System Bezpieczeństwa Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017.
Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest:

 • ochrona danych klientów oraz ciągłość procesu przetwarzania ich danych,
 • zapewnienie zachowania poufności informacji,
 • ograniczenie występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji,
 • zapewnienie gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • wskazanie odpowiedzialności wśród załogi, aby zapewnić optymalny podział i koordynację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji,
 • wyznaczenie Liderów dla kluczowych aktywów przetwarzających informację,
 • przyjęcie za obowiązujące przez wszystkich pracowników polityk i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce,
 • przegląd i aktualizację polityk i procedur postępowania przez odpowiedzialne osoby w celu jak najlepszej reakcji na zagrożenia i incydenty,
 • ciągłe doskonalenie systemu zapewniające bezpieczeństwo informacji funkcjonujące w Spółce zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017 i zaleceniami wszystkich
  zainteresowanych.

Niniejsza Polityka została zaakceptowana przez Zarząd Spółki i zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki oraz zainteresowanym stronom zewnętrznym.

Dawid Paszek – Prezes Zarządu, dnia 1.10.2020r.

Dokument do pobrania w wersji oryginalnej (pobierz)

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?

Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close