Tel: +48 22 599 44 99
CStoreZałóż sklep internetowy

Polityka prywatności Serwisu

https://www.cstore.pl/

(„Serwis”)

Zależy nam na ochronie Twojej prywatności i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się pewnie. W związku z tym, poniżej możesz zapoznać się z głównymi kwestiami dotyczącymi przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Polityka zawiera także informacje o  plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Polityka prywatności została przygotowana z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

CStore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Domaniewskiej 47/10 , 02-672 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000643936, posiadająca NIP: 5213753163, REGON: 36572469500000, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł.

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych klientów czy ewentualnych innych danych, które możesz wprowadzać do Serwisu, jesteś Ty – my zaś przetwarzamy te dane w Twoim imieniu i wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie, a bez takiego polecenia tylko w przypadku, gdyby zobowiązywało nas do tego prawo.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto i skorzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Usługi te mogą polegać przede wszystkim na prowadzeniu Twojego konta i udostępnianiu funkcji oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego („Usługi”).

Cel przetwarzania:

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

Podanie danych:

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

Możliwość cofnięcia zgody:

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

PROFILOWANIE

W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań i może polegać na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: bok@cstore.pl