Marża a narzut – czym są i jak je liczyć? Podpowiadamy!

Działając w handlu, cel jest zawsze taki sam – sprzedać coś drożej niż się kupiło. Pozwala to przynosić zysk, dzięki czemu firma może zarabiać. Dlatego trzeba tak ustalać ceny swoich produktów, aby sprzedawać je z zyskiem. Oczywiście trzeba brać pod uwagę szereg innych czynników jak konkurencję i możliwości klientów. Jednak podstawowe pojęcia, jakie powinno się znać to narzut i marża. W dzisiejszym artykule przybliżymy, czy one są. Jak się je oblicze, jak dzielimy je. Wszystko to po to, żeby sprawniej móc zarządzać swoim sklepem internetowym.

Co to jest marża?

Najprościej mówiąc marża to różnica pomiędzy kosztem wytworzenia jakiegoś towaru, a jego ceną. Oczywiście nie musi ona dotyczyć tylko przedmiotów, również w przypadku usług można mówić o marży. Choć w tym drugim przypadku często dużo trudniej ją obliczyć. Przykładem może być na przykład pluszową zabawką. Zakładając, że koszt jej produkcji to 33 zł, a sprzedaje się ją po 45 zł, to marża na niej wynosi 12 zł. Oczywiście marżę najczęściej podaje się w procentach, jest to znacznie przydatniejsze i mówi też więcej o opłacalności sprzedaży takiego produktu. Oczywiście przy takich analizach, należy też brać pod uwagę wolumen sprzedaży. Bo jeśli jakiś produkt będzie miał niską marżę, ale sprzedawał się w tysiącach sztuk, to będzie zdecydowanie bardziej opłacalny niż produkt, na którym marża będzie bardzo wysoka, ale popyt na niego będzie bardzo mały.

Jak obliczyć marżę?

Wracając jednak do obliczeń. Marże procentową można bardzo łatwo obliczyć według następującego wzoru.

Marża = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży x 100%

Wracają więc do wspomnianej pluszowej zabawki, podstawiając pod ten wzór dane, będzie on wyglądał tak:

(45 zł – 33 zł) / 45 zł x 100%

Tak więc marża wyniesie 26%.

Marża jest więc stosunkiem zysku ze sprzedaży do ceny zakupu lub produkcji, zależnie od sposobu nabycia danego towaru. Im większa marża, tym większy zysk ze sprzedaży.

Co to jest narzut?

Narzut to natomiast inna wartość. Choć jeśli wie się, czym on jest, to tak samo może pomóc w ustalaniu cen i analizowaniu sprzedaży. Miesięczne raporty sprzedażowe, ustalanie strategii na kolejne tygodnie czy miesiące. Cała polityka cenowa, zarówno ta obejmująca cały sklep, jak i pojedyncze produktu musi być oparta na znajomości tych pojęć. Narzut to kwota, o jaką powiększono koszt zakupu lub wytworzenia danego produktu, w celu ustalenia jego ceny.

Jak obliczyć narzut?

Tak więc narzut procentowy oblicza się w inny sposób:

Narzut = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena zakupu x 100%

W opisanym już wcześniej przypadku będzie to więc:

(45 zł – 33 zł) / 33 zł x 100

Tak więc narzut to 36,6%. Widać więc narzut to wyższa wartość niż marża. Jest to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny produktu.

Jeśli widzi się te wzory przed sobą to dość łatwo wychwycić różnicę. Jednak często są ze sobą mylone.

Marża netto i marża brutto

Oczywiście to nie wszystkie pojęcia jak skrywa ta tematyka. Marżę możemy podzielić na brutto i netto. Przykład, który był podany w jednym z wcześniejszych akapitów to marża brutto. Ta odnosi się jedynie do kosztów zakupu samego produktu lub produkcji, jeśli jest się producentem. Czyli w niej bierze się pod uwagę, jedynie koszty bezpośrednie. Marża netto natomiast bierze pod uwagę wszystkie inne koszty. Jest to stosunek zysku netto do ogólnej wartości sprzedaży w jakimś konkretnym okresie. Marża to netto to między innymi koszty biura, wynajmu czy leasingu maszyn i wszystko inne. Podsumowując, można powiedzieć, iż marża brutto pomaga po prostu obliczyć, jak opłacalna była konkretna transakcja. Marża netto natomiast pozwala pokazać, jak bardzo zyskowna jest działalność firmy.

Marża a narzut

Marża i narzut to dwa różne określenia, które odnoszą się do zyskowności transakcji. Warto jednak znać je obie i wiedzieć czym się różnią. We wszystkich negocjacjach handlowych, każdy producent lub hurtownia będzie chciała sprzedać towar po jak najwyższej cenie. Sklep za to chce go kupić po jak najniższej. Dlatego właśnie znajomość tych dwóch określeń jest tak ważna przy różnego rodzaju rozmowach handlowych i negocjacjach. Będą się one w nich często pojawiać, a za nimi kryją się konkretne liczby. Dlatego też pomylenie marży z narzutem może spowodować nie zrozumienie się kontrahentów a co za tym idzie dalsze kłopoty, kiedy dojdzie już do zawierania umowy, czy też wystawiania faktury za jakiś towar.

Przeczytaj także:

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację