Dematerializacja akcji

Poniżej znajduje się instrukcja dematerializacji akcji. W przypadku dodatkowych pytań prosimy kierować na

1) Wypełnienie formularzy – Dom Maklerski Navigator S.A. – rejestr.wnioski@dmnavigator.pl lub tel. 22 202 68 96

2) Serie i numery akcji – CStore S.A. – inwestor@cstore.pl

 

Wchodzimy na stronę https://navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-wzory-dokumentow/  i pobieramy dokumenty z poniższych sekcji zgodnie z tym czy zakup akcji odbył się na osobę fizyczną lub na firmę (osoba prawna). Dane we wnioskach wypełniamy zgodnie z danymi podanymi podczas zakupu akcji. Podczas wprowadzania formularzy do systemu, następuje porównanie danych – w przypadku rozbieżności Dom Maklerski skontaktuje się z Państwem na podane dane kontaktowe w formularzu.

1) „Formularz rejestracji akcjonariusza do korzystania z systemu online rejestr akcjonariuszy”

2) „Ankieta GIIF”

3) Dodatkowo załączamy podpisane dokumenty tożsamości:
a) dla formy podpisu elektronicznej: wymagany jeden dokument tożsamości np. dowód osobisty
b) dla formy podpisu papierowej: wymagane dwa różne dokumenty tożsamości np. dowód osobisty i paszport lub prawo jazdy

 

Dokumenty powinny zostać podpisane w jednej z następujących form

1) Elektronicznie – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP i przesłane na adres mailowy rejestr.wnioski@dmnavigator.pl LUB

2) Papierowo – podpisane odręcznie, czytelnie na każdej ze stron i wysłane na adres
Dom Maklerski Navigator S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 

Poniżej dodatkowe informacje na temat wypełniania formularzy:

* Firma (nazwa) rejestrowa – CStore S.A.
* Forma organizacyjna – S.A.
* KRS – 0000 846 769
* NIP – 586 235 68 55
* REGON – 386 337 134
* Seria akcji – (informacja przekazana bezpośrednio do inwestora, w przypadku braku prosimy o kontakt na dane wskazane na początku strony z CStore S.A.)
* Numery akcji – (informacja przekazana bezpośrednio do inwestora, w przypadku braku prosimy o kontakt na dane wskazane na początku strony z CStore S.A.)
* Liczba akcji – (informacja przekazana bezpośrednio do inwestora, w przypadku braku prosimy o kontakt na dane wskazane na początku strony z CStore S.A.)
* Rodzaj akcji – Akcje imienne
* Czy akcje zostały w całości opłacone – Tak
* Ograniczenia przenoszenia akcji lub ustanowione obciążenia – Brak
* Uprawnienia prawa głosu dla zastawnika/użytkownika – Brak

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację

Dołącz do grona Inwestorów CStore S.A

Dowiedz się więcej

X