Realizacja Cargill

Amerykańska prywatna globalna korporacja spożywcza, założona w 1865 roku.  Cargill jest największą prywatną korporacją w Stanach Zjednoczonych pod względem przychodów.

Success Stories (platforma e-Commerce B2B):

 • Duży, globalnie rozproszony zespół technologiczny stanowił poważne wyzwanie
 • CStore wybrany jako jedyna firma technologiczna, która jest w stanie dostarczyć rozwiązanie, pomimo udziału wielu oferentów w kompleksowej ocenie
 • Dostarczone rozwiązanie zostało dokładnie sprawdzone, dokładnie przeanalizowane, aby spełniało rygorystyczne standardy, certyfikaty i umowy SLA
 • Platforma musiała zostać zintegrowana z platformą Cargill SSO (uwierzytelnianie jednokrotnego logowania), jednocześnie umożliwiając uwierzytelnianie starszego typu
 • Wdrożenie wymagało bardzo złożonego wdrożenia komponentów monitorowania bezpieczeństwa firmy Cargill w infrastrukturze hostingowej CStore
 • Integracja z systemem ERP firmy Cargill powiodła się pomimo znacznej złożoności
 • CStore zaproponował i pomyślnie dostarczył specjalnie zaprojektowane rozwiązanie spełniające cel firmy Cargill, jakim jest utworzenie platformy e-Commerce B2B

Logowanie

Aby korzystać z Customer Portal należy się zalogować. Nie ma możliwości korzystania z usług serwisu przez osoby anonimowe.

System posiada dwa rodzaje logowania:

 • poprzez zewnętrzny skrypt OKTA,
 • za pomocą podstawowego formularza logowania (nazwany ‘legacy’),

Ustawienie który z systemów jest aktywnie domyślnym wykonuje się w pliku ustawień środowiskowych bezpośrednio na serwerze, w folderze projektu.

Formularz logowania OKTA:

image 1

Cała funkcjonalność oparta jest o zewnętrzny skrypt. System obsługuje jedynie zwrotkę, która pozwala na bezpieczny sposób zidentyfikowanie klienta.

System posiada także własny system logowania Legacy:

image2

Pozwala on na podstawową funkcjonalność, jaka oferowana jest przez formularze, w tym resetowanie hasła:

image3

image4

Na ekranie logowania znajduje się dodatkowo dowolnie wybrany filmik. Może on pełnić funkcję reklamową bądź instruktażową. Źródło dowolne:

image5

Strona główna

Po zalogowaniu się użytkownika do portalu pojawia mu się strona główna, które jednocześnie jest listą produktów. W górnej części strony znajduje się podstawowa funkcjonalność systemu:

image7

Obszar ten zawiera dodatkowe informacje jak saldo i limit zakupowy. W zależności od tego, czy klient posiada przeterminowane faktury, bądź wykorzystał ponad 90% dostępnych dla siebie środków – informowany jest o tym poprzez zmianę koloru tych elementów.

Poniżej znajduje się standardowa funkcjonalność systemu, ale uwagę zwracają dwie dodatkowe różnice względem podstawowej funkcjonalności CStore:

 • ze względu na to, że system ten operuje także na wagach, do koszyka została dodana dodatkowa informacja o sumie wszystkich produktów właśnie po wadze,
 • po prawej stronie belki z nawigacją znajduje się dodatkowy przycisk pozwalający na odtworzenie dowolnie ustawionego wcześniej filmiku. Posiada te same funkcje co filmik przy logowaniu.

W treści właściwej znajduje się lista produktów. Jest ona doładowywana w sposób dynamiczny – w momencie, w którym klient przechodzi niżej na stronę uruchamia się dodatkowy skrypt, który pobiera następną porcję produktów do prezentacji.

Sama lista składa się z dwóch części – z panelu bocznego zawierającego kategorie (po wybraniu kategorii lista zawęża się do danego wyboru) i listy produktów. Nad listą produktów znajdują się dwie zakładki – pozwalają one albo pokazać całą listę dostępnych dla klienta towarów, bądź zawęzić je do tych, które zostały przez niego zakupione.

image8

Konto klienta

Konto klienta składa się z dwóch ważnych elementów:

 • informacji o samym kliencie, gdzie znajdą się podstawowe informacje potrzebne do jego zafakturowania,

  image9

 • informacja o dostawcach, które przynależą do danego klienta (są to punkty odbioru towaru), którzy posiadają w sobie informacje o samych adresach, na które towar ma zostać dostarczony,

  image10

 

W panelu klienta istnieje także możliwość podejrzenia aktualnie przypisanych do niego rabatów, a samą widoczność tej zakładki można wyłączyć (jeżeli nie chcemy takiej oferty pokazywać).

image11

Prócz listy rabatów możemy pokazać listę samych cen produktów, które widoczne są dla klienta. Należy pamiętać, że klient widzi tylko te produkty, na które ma cenę w tej zakładce. W innym przypadku produkt nie jest możliwy do kupienia przez tego użytkownika.

image12

Posiada on także dostęp do swoich finansów i bilansu palet, na których może przeglądać informacje o aktualnych należnościach (fakturach do opłacenia), transakcjach (przepływie pieniędzy jakie dokonał) i bilansie palet (ile jest on w posiadaniu).

image13

image14

image15

 

Proces składania zamówienia

Wracając na stronę główną, gdzie znajduje się lista produktów:

image16

Lista produktów posiada kilka elementów dynamicznych. Zaczynając od nazwy, po kliknięciu w nią pojawia się dodatkowy popup z informacjami o towarze, w tym np. jego opis.

image17

 

Następnie znajduje się pole do wprowadzenia ilości produktu w kilogramach. Towary na tym systemie sprzedawane są w trzech formach:

 • sypkiej – gdzie klient może dowolnie kupować towar na kilogramy,
 • w workach – istnieje możliwość zakupu tylko konkretnej wielokrotności wagi opakowania,
 • innej – która rządzi się podobnymi prawami, jak worki, ale posiada inne, swoje nazewnictwo (dla przykładu: batony spożywcze),

Należy pamiętać, że na jednym koszyku nie można mieszać produktów luzowych z nieluzowymi ze względu na to, że te towary wymagają innego rodzaju transport.

Po wprowadzeniu odpowiedniej ilości towaru i kliknięciu na przycisk “dodaj” – towar zostaje wprowadzony do koszyka, a klient uzyskuje potwierdzenie tej akcji.

image18

Dodatkowo, towar znajdujący się w koszyku na liście produktów zostaje podświetlony kolorem żółtym (aby odróżnić go od innych towarów),

image19

a koszyk zostaje zaktualizowany o nowe wartości.

image20

Po przejściu do koszyka otrzymujemy listę produktów, które aktualnie się w nim znajdują. Można modyfikować ilości znajdujące się w koszyku, należy pamiętać jednak, że taka akcja powoduje częściowy reset kroków końcowych (wymagając ponownej wyceny).

image21

Poniżej listy znajduje się formularz do wprowadzenia dodatkowych danych o zamówieniu, zawierający wybór:

 • formy transportu (posiadający dwie opcje: albo towar zostaje przetransportowany przez Customer Portal, albo klient sam go odbierze własnym transportem),
 • datę dostawy (na kiedy towar ma być dostarczony),
 • adres dostawy (gdzie towar ma trafić; nawet jeżeli klient wybrał transport własny, opcja ta jest wymagana dla prowadzenia poprawnych statystyk),
 • termin płatności (klient sam wybiera, kiedy będzie chciał opłacić zamówienie).

image22

W momencie wybrania terminu dostawy, który mieści się w obrębie trzech dni roboczych od teraz (z uwzględnieniem polskich świąt) klient jest informowany za pomocą komunikatu o tym, że jego wybór jest umowny i musi być zaakceptowany przez obsługę).

image23

Po wyborze wszystkich dostępnych w zamówieniu opcji klientowi odblokowany zostaje przycisk pozwalający na otrzymanie wyceny, w której jeszcze raz otrzymuje informacje o swoich wyborach.

image24

Na tym etapie klient może jeszcze wprowadzić dodatkowe uwagi, które zostaną przekazane wraz zamówieniem do systemu. Po przyciśnięciu przycisku “zamawiam z obowiązkiem zapłaty” dokonuje zakończenia procesu składania zamówienia. Kończy się on otrzymaniem krótkiego potwierdzenia przez klienta wraz z nadaniem mu numeru.

image25

Należy pamiętać, że wycena zamówienia odbywa się z udziałem zewnętrznego systemu. W momencie braku łączności klient jest o tym informowany, ale dalej może przejść przez ten proces. Musi on jednak pamiętać, że nie otrzyma on pełnych danych o zamówieniu (nie uzyska wyceny końcowej).

image26

Historia zamówień

Zamówienia złożone przez klienta znajdują się w zakładce z ich historią. Zawierają one pełne dane o zamówieniu, w tym:

 • data zamówienia,
 • wybrana przez klienta data dostawy,
 • proponowana/rzeczywista data dostawy,
 • adres dostawy (odbiorca),
 • lista zamówionych produktów,
 • jeżeli wybrany jest transport przez Customer Portal – nazwa kierowcy i numer kontaktowy do niego.
  image27

Podstrona ta posiada także możliwość filtrowania wyników po statusie, numerze zamówienia i wyszukaniu po odpowiedniej frazie.

image28

Po kliknięciu w opcję “Zobacz” pojawią się klientowi szczegóły zamówienia.

image29

 

Klient posiada także możliwość ponowienia zamówienia. Należy jednak pamiętać, że archiwalne zamówienia mogą posiadać produkty, które przestały być dostępne. Zostanie on o tym poinformowany, a dany towar nie zostanie dodany do koszyka.

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację