Realizacja VIVE Textile Recycling

Działająca od 26 lat firma VIVE Textile Recycling jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Europie. Codziennie ponad 990 pracowników, pracujących w systemie 3-zmianowym, sortuje i pakuje gotowe produkty z 700 różnych grup asortymentowych. Tak przygotowane produkty trafiają do ponad 70 krajów świata.

Success Stories (platforma e-Commerce B2B):

 • Znaczący zasięg geograficzny firmy, skutkujący bardzo złożoną logistyką, zróżnicowanymi cenami produktów i strukturami kosztów wysyłki w zależności od regionu, były jednymi z wielu wyzwań, którym CStore stawił czoła w trakcie realizacji projektu
 • Rozwiązanie wymagało wsparcia wielojęzycznego
 • Globalny zasięg firmy stworzył potrzebę obsługi wielu walut, różnorodnych struktur podatkowych, fakturowania i innych wymagań specyficznych dla lokalizacji
 • Projekt obejmował złożoną integrację z platformą ERP firmy Vive
 • Projekt platformy wymagał szerokiej struktury dostępu administracyjnego
 • Rozwiązanie zawierało intuicyjną, łatwą w nawigacji wersję mobilną na żądanie Vive
 • Platforma została poddana szerokim testom penetracyjnym, aby zapewnić pełną zgodność ze standardami cyberbezpieczeństwa

Klient

Dostęp do platformy

Ten rodzaj sprzedaży wiąże się z ograniczonym dostępem klientów (użytkowników) do platformy.

image1

Rejestracja nowego klienta

Proces rejestracji nowego klienta podzielony jest na etapy:

 1. wypełnienie formularza aplikacyjnego danymi klienta;
 2. weryfikacja danych przez pracownika Vive i dodanie ich do systemu NAVISION;
 3. Import danych klientów z systemu NAVISION.

 

Aby uzyskać dostęp do produktów, należy wypełnić formularz z danymi klienta.  Ten proces jest podzielony na dwa etapy:
1) wprowadzenie adresu e-mail (e-mail), a następnie sprawdzenie przez platformę aktywnego użytkownika i  weryfikacja stanu zgłoszenia dostępu do systemu:

image2

2) Wprowadzenie aktualnych danych klienta, z dalszym wysłaniem wniosku do administratora systemu drogą mailową

image3
 

Każde zgłoszenie jest rejestrowane w systemie i widoczne w panelu administracyjnym 

image4

Przy zmianie statusu na Zaakceptowane, Odrzucone, Zablokowane – informację wysyłamy do klienta e-mailem.

Po sprawdzeniu danych klienta pracownik Vive zmienia status aplikacji i dodaje je do systemu NAVISION. Raz dziennie (w nocy) dane klientów są importowane z NAVISION na platformę za pomocą zapytań do serwisu internetowego NAVISION. Po dodaniu danych nowego klienta (dane ogólne, adresy dostawy, dane do kont, dane do pracy na platformie) wysyłany jest do niego e-mail z linkiem do zmiany hasła dostępu do platformy.

Po otrzymaniu e-maila z linkiem do wpisania hasła, klient może w pełni korzystać z platformy. 

Dodanie produktów do koszyka

Po wejściu na platformę:

 1. System ustawia klientowi walutę zakupu z ustawień konta
 2. System ustawia klientowi język strony z ustawień konta
 3. Klient od razu widzi listę dostępnych produktów:

 

image7

Listę produktów można filtrować wg kategorii (lista kategorii znajduje się po lewej stronie), rodzaju opakowania, kodu produktu, ceny i nazwy (formularz nad listą).

 Z listy tej można przejść do strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie:

image8

Można również dodać produkt do koszyka po wcześniejszym wprowadzeniu / wybraniu ilości produktu wyrażonej w kilogramach. Podczas wpisywania lub wybierania wagi produktu, skrypt automatycznie na jej podstawie oblicza ilość paczek:

image9

Po dodaniu produktu do koszyka lista produktów jest aktualizowana w prawym górnym rogu:

 

image10

Informacje o ilości wolnego miejsca dla metod dostawy drogą morską i automatycznym kontenerem są również aktualizowane:

image11
  

Składanie zamówienia

Klient może złożyć zamówienie tylko wtedy, gdy w koszyku znajduje się co najmniej jeden produkt, w tym celu musi nacisnąć przycisk w rozwijanym koszyku.

Realizacja transakcji jest podzielona na etapy

 1. Lista produktów z możliwością zmiany ilości
 2. Wybór kraju dostawy dla zamówienia

 image12  

 1. Wybór metody dostawy

 image13  

 1. Wybór metody płatności

  image14  

 1. Podsumowanie wybranych opcji w koszyku

image15

Po wybraniu kraju dostawy lista metod dostawy dostępnych dla tego kraju jest automatycznie ładowana. Metody dostawy można skonfigurować w różnych opcjach w panelu administracyjnym.

 

 

 1. Opcja Odbiór własny: nie wymaga od klienta wypełniania danych dotyczących adresu dostarczenia przesyłki. Klient zobowiązuje się do odebrania zamówienia w siedzibie firmy.

image17

 1. Opcja Transport kołowy:  klient musi określić adres dostawy wybierając go z listy adresów przypisanych do konta klienta lub ma możliwość wypełnienia formularza adresowego. Typ przesyłki dostępny jest wyłącznie dla krajów zdefiniowanych w polu “Wybierz kraj”. Dodatkowo klient w polu “Kilometrówka” musi wpisać dystans w kilometrach pomiędzy miejscem nadania przesyłki a miejscem jej odbioru.

image18

image19

 1. Opcja: Porty: klient z listy dostępnych portów wybiera docelowy port lub ma możliwość wypełnienia formularza portu, do którego ma zostać wysłane zamówienie

image20

image21

 1. Opcja Kurier: klient musi określić adres dostawy wybierając go z listy adresów przypisanych do konta klienta lub ma możliwość wypełnienia formularza adresowego.
  Typ przesyłki dostępny jest wyłącznie dla krajów zdefiniowanych w polu “Wybierz kraj”. Istnieje również obliczona ilość i koszt wysyłki zamówienia dla małej objętości zamówienia. Np. Przy zamówieniu do 20 kg,  koszt dostawy będzie jak za jedno pudełko, od 20 kg do 1200 kg,  koszt dostawy za jedną paletę, od 1200 kg do 2400 kg, koszt dostawy za dwie palety, od 2400 kg do 3600 kg – koszt wysyłki za trzy palety itp.

 

image22
image23

Po wybraniu sposobu dostawy automatycznie wczytuje się lista metod płatności dla danego kraju oraz wybranego sposobu dostawy.

image24
Wybierając metodę płatności, klient przechodzi do podsumowania zamówienia, w którym ma informację o zamówionych produktach, cenie transportu, adresie dostawy zgodnym z typem transportu, danymi do faktury oraz danymi kontaktowymi. Jeśli dane są poprawne klient klikając na przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” składa zamówienie w sklepie.

W przypadku gdy zamówienie nie spełnia warunków transportu np. nie spełnia minimum transportowego informacja ta jest wyświetlana w podsumowaniu zamówienia a możliwość finalizacji zamówienia jest zablokowana do momentu spełnienia kryteriów danego środka transportu. Przykład poniżej. 

image26
Kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” spowoduje utworzenie zamówienia, wysłanie e-maila do klienta i administratora z opisem zamówienia oraz wyświetlenie strony podsumowania zamówienia z opcją płatności:

image27

W przypadku zmiany statusu zamówienia do klienta i administratora wysyłany jest e-mail z informacją.

Platforma przechowuje historię zamówień każdego klienta. Klient może to obejrzeć w panelu klienta.

 

Panel klienta

image29

Informacje o koncie klienta

image30

Historia zamówień klienta

image31

Informacje o konkretnym zamówieniu klienta

image32

Lista wystawionych faktur

Lista rozliczeń 

 

Integracja z systemem NAVISION

Platforma jest zintegrowana z systemem NAVISION:

 1. Import danych klientów (automatycznie raz dziennie)
 2. Import danych produktów (automatycznie raz dziennie)
 3. Import cen i stanów produktów (automatycznie raz na godzinę)
 4. Import faktur (automatycznie raz dziennie)
 5. Import płatności (automatycznie raz dziennie)
 6. Import statusów zamówień (automatycznie co godzinę)
 7. Eksport zamówień do NAVISION (co 10 minut)

Opcje automatycznego importu i eksportu można zmienić w plikach konfiguracyjnych systemu lub wywołać ręcznie z panelu administratora.

image33

 

 

Synchronizacja klientów

Proces synchronizacji klientów z bazą klientów Navision odbywa się codziennie. Procedura składa się z trzech kroków:

 • proces synchronizacji kartotek klientów,
 • proces synchronizacji adresów wysyłek klientów, 
 • proces synchronizacji rozliczeń

Klient identyfikowany jest za pomocą identyfikatora Navision, który jest dostępny na liście klientów w kolumnie “Navision id”. Lista zawiera również kolumnę określającą grupę cenową użytkownika oraz informacje o fakturach i rozliczeniach. Kolumny “Faktury” i “Rozliczenia” zawierają odnośniki do podstron wyświetlających informacje o wszystkich dokumentach klienta.

 

Informacje o fakturach i rozliczeniach klienta dostępne są w PA. Dedykowane kolumny zawierają odnośniki do list faktur oraz rozliczeń. Lista faktur umożliwia pobranie faktury dla konkretnego numeru dokumentu.

 

Faktury i rozliczenia dostępne są również dla zalogowanego klienta.

 

Synchronizacja produktów

Synchronizacja produktów odbywa się raz dziennie. Proces składa  się z dwóch etapów:

 • proces synchronizacji kartotek produktowych,
 • proces synchronizacji stanów magazynowych oraz cen.

 

Mechanizm importu produktów tworzy z wariantów produktów odrębne kartoteki produktowe, dla których identyfikatorem w systemie CStore jest “Indeks produktu” jest to złożenie numeru produktu oraz numeru wariantu z systemu Navision. 

 

CStore pobiera produkty bez zdjęć, filmów oraz opisów. Zarządzający sklepem ma możliwość uzupełnienia danych o produkcie w PA.

 

Możliwe jest wyłączenie synchronizacji stanów magazynowych oraz cen dla wybranych produktów. 

image35

Dla produktu z wyłączoną synchronizacją zarządzający ma możliwość na manualne określenie ceny oraz stanu magazynowego w zakładce “Stany magazynowe”.

 

Synchronizacja zamówień

Import zamówień

Proces importu zamówień odbywa się co godzinę. Sklep pobiera zamówienia z datą modyfikacji nie przekraczającą dwóch ostatni dni. Mechanizm tworzy lub aktualizuje zamówienie jeśli ono już istnieje w systemie.

Import historii zmiany statusów zamówień

Proces importu  historii zmiany statusów zamówień odbywa się co godzinę. Sklep pobiera informacji z datą modyfikacji nie przekraczającą dwóch ostatni dni.

Eksport zamówień

Sklep eksportuje zamówienia co 10 minut za pomocą przygotowanego przez Navision web serwisu. System zapisuje informację o eksporcie w wewnętrznym logu. W przypadku niepoprawnego eksportu podejmuje próbę ponownego eksportu zamówienia przy kolejnej procedurze eksportu. Jeśli próba eksportu zamówienia nie powiedzie się trzy razy system zaprzestaje próby eksportu danego zamówienia.

 

Raport wysyłania zamówień  do jest widoczny w PA

image36

 

Panel administracyjny

Języki

Do platformy można dodać dowolną liczbę języków. 
image39

Dana realizacja projektu korzysta z trzech języków: angielski, polski, rosyjski.  

Waluty

Do platformy można dodać dowolną liczbę walut. 

image40

Dana realizacja projektu korzysta z trzech walut: EUR, USD, PLN.  

Wybór języka do administracji

Jeśli do platformy został dodany więcej niż jeden język, można zmienić zawartość produktów, kategorii itp. dla określonego języka. Aby to zrobić, należy zmienić język w prawym górnym rogu, wybierając język z listy.
image42

Konfiguracja sklepu

image45

 1. Ustawienia e-mail
 1. Opcje modułu linków klienta do pobierania pliku XML z listą produktów
 1. Opcje modułu limitu kredytowego klienta
 1. Blokowanie dostępu dla niezaakceptowanych klientów
 1. Wymuszenie zalogowania się klienta

Lista jednostek miar

Do platformy można dodać dowolną liczbę jednostek miar dla produktów. 
image46

Stawki podatku VAT

Do platformy można dodać dowolną liczbę stawek podatku dla produktów, metod płatności i dostaw. 
image47

Magazyny

Fizycznie sprzedany produkt może znajdować się w różnych magazynach sprzedawcy, przez co może mieć różny ceny sprzedaży. Do organizacji sprzedaży produktów z różnych magazynów został stworzony właśnie ten komponent.

 

Produkty

Lista produktów

image50

Na liście produktów możemy znaleźć informacje na temat każdego produktu takie jak: ID, nazwę, numer EAN, indeks, producenta, kategorię, cenę oraz dostępność. Istnieje również możliwość wyszukiwania produktów po wymienionych wcześniej parametrach.

image52

 

Administratorzy 

Lista kont administratorów

Lista kont administratorów 
image54

Grupy administratorów

Dostęp do platformy jest podzielony na moduły i ograniczony dla administratorów zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi dla grup.

Lista grup administratorów

image55

Klienci

Lista kont klientów

Lista adresów dostawy i ich edycja

Lista danych do faktur

Logowanie się jako klient

Status konta klienta

Z poziomu listy klientów można zmienić status konta . Dostępne statusy:

 1. Wait – klient czeka na dostęp do sklepu
 2. Zaakceptowany – klient ma dostęp do sklepu
 3. Zablokowany  – konto klient zablokowano

W przypadku zmiany statusu konta do klienta wysyłany jest e-mail z informacją.

Saldo klienta

System CStore pobiera informację o saldzie oraz limicie kredytowym podczas synchronizacji klientów. Informacja o saldzie klienta oraz dostępnym limicie wyświetlana jest w prawym rogu panelu nawigacyjnego. W przypadku gdy saldo przekroczy limit kredytowy możliwość składania zamówień jest zablokowana. Klient otrzymuje informację o braku możliwości składania zamówień w formularzu “Finalizacji zamówienia” oraz w postaci okna po kliknięciu przycisku “Zamawiam i płacę”

image57

image58

 

Lista faktur wystawianych w systemie Navision

Lista rozliczeń z systemu Navision

Zarządzanie treścią maili 

Lista szablonów mailowych

image60

Edycja szablonu mailowego

image61

Zarządzanie tłumaczeń 

Lista tłumaczeń jest dostępna w panelu administracyjnym. Z tego poziomu można zmienić tłumaczenia dla wybranego języka.

image62

 

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację