Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy
20/06/18

Integracja sklepu internetowego z hurtowniami

Sklep internetowy zintegrowany z hurtowniami to popularny model prowadzenia sprzedaży. Rozwiązanie takie stawia jednak przez przedsiębiorcami chcącymi uruchomić sprzedaż internetową kilka wyzwań. W jaki sposób uniknąć problemów i jak efektywnie wykorzystać możliwość integracji sklepu internetowego z hurtowniami?

Sklep internetowy zintegrowany z hurtownią – korzyści

Do największych korzyści wynikających z integracji sklepów internetowych z hurtowniami należy automatyzacja procesu zamówień i związane z tym oszczędności. Na platformie CStotre.pl można predefiniować automatyczne generowanie zamówień do hurtowni w przypadku przekroczenia określonego poziomu stanów magazynowych. Wówczas sklep sam prześle do hurtowni zamówienie na dostawę. Kontrola nad kosztami możliwa jest dzięki ustaleniu limitów cen w sklepie lub długofalowym umowom z hurtowniami.

Hurtownicy oraz producenci bardzo często udostępniają dla korzystających z ich usług kontrahentów opisy i zdjęcia produktów do wykorzystania w sklepach internetowych. Dzięki temu, przy zamówieniu z danej hurtowni, istnieje możliwość pobrania całej karty produktu wraz ze zdjęciami. Pozwala to na uniknięcie czasochłonnego ręcznego wprowadzania opisów towarów do sklepu czy wykonywania zdjęć. Oszczędza to czas pracowników, którzy mogą wtedy zająć się innymi zadaniami. Wolne zasoby osób zatrudnionych w sklepie pozwalają na zwiększenie skali działania przedsiębiorstwa.

CStore.pl pozwala na nieograniczoną liczbę integracji. Pozyskiwanie towaru z różnych źródeł nie stanowi problemu. Różnice w informacjach dostarczanych przez hurtownie na temat produktów, wynikające z korzystania przez nie z różnych systemów magazynowo-księgowych, mogą zostać przetworzone w taki sposób, aby jednolicie i automatycznie prezentować informacje na stronie sklepu internetowego.

Możliwe problemy

Nie każda firma oferująca realizację sklepów internetowych posiada doświadczenie w integrowaniu hurtowni ze sklepem. Przy wyborze wykonawcy warto sprawdzić doświadczenie w tego typu projektach wyrażone we wdrożonych i aktywnych integracjach. Krytycznym obszarem jest wsparcie techniczne. W przypadku zmian po stronie hurtowni może dość do pojawienia się błędów w integracji, co może mieć katastrofalny wpływ na proces sprzedaży w firmie.

Oprogramowanie księgowo-magazynowe podlega nieustającemu rozwojowi i aktualizacjom. Zmieniają się również potrzeby firm i koncepcje zarządzania procesami. W tym celu ważne jest, aby dostawca integracji na bieżąco rozwijał i aktualizował swoje oprogramowanie. CStore.pl dba o utrzymanie i rozwój platform sprzedażowych swoich klientów, w tym o status integracji. Świadczy również wsparcie techniczne w przypadku problemów w działaniu sklepów, co pozwala na skrócenie czasu ewentualnych przestojów.

Co od strony technicznej potrzebne jest do zintegrowania sklepu internetowego z hurtownią?

Połączenie sklepu internetowego z hurtownią podzielić można na standardowe, wykonywane w sposób powtarzalny i niestandardowe, wymagające indywidualnych prac. Każdy przypadek integracji przez zespół CStore.pl analizowany jest indywidualnie i realizowany zgodnie z potrzebami klienta. Platforma CStore.pl umożliwia integracje z praktycznie każdą hurtownią udostępniająca API lub pliki .xml. Posiadamy standardowe i stale rozwijane integracje z wieloma programami magazynowo-księgowymi wykorzystywanymi przez hurtowników, między innymi z Subiektem GT czy Optimą. Pełna lista standardowych integracji dostępna jest tutaj: https://www.cstore.pl/cennik-szczegoly. W przypadku korzystania przez hurtownie z programu spoza listy, wykonujemy taką integrację indywidualnie na podstawie dokumentacji API lub plików .xml.  

Podsumowanie

Szybka i sprawna integracja sklepu internetowego to podstawowa funkcjonalność, która powinna być dostępna na każdej platformie sprzedażowej. CStore.pl zajmuje się produkcją dedykowanego oprogramowania i dzięki doświadczonemu zespołowi programistów jest w stanie zintegrować się z każdą hurtownią udostępniającą API lub pliki .xml. Niestandardowe integracje nie są nam straszne – posiadamy setki udanych i aktywnych wdrożeń integracji naszych sklepów z hurtowniami i producentami.