Czy można skopiować regulamin sklepu internetowego i dlaczego tego nie robić?

W dzisiejszych czasach założenie sklepu internetowego może być dobrym pomysłem na biznes. Jednak przed uruchomieniem sprzedaży trzeba pamiętać o stworzeniu dokumentu, który będzie regulował sposób dokonywania transakcji i w którym będą znajdować się ważne dla klientów informacje, takie jak dane sprzedawcy, sposoby komunikacji ze sklepem czy polityka zwrotów. Jak stworzyć taki dokument i czy można skopiować regulamin sklepu internetowego od konkurencji?

Regulamin sklepu internetowego – czy trzeba go mieć?

Jeśli planujesz założenie własnego sklepu internetowego, nie bagatelizuj znaczenia regulaminu. Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w porównaniu do innych kwestii, takich jak np. wygląd i funkcjonalność platformy sprzedażowej, działania marketingowe czy właściwy dobór asortymentu, jest to tylko formalność, a sam dokument nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepu, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Regulamin jest bowiem jednym z najważniejszych dokumentów, bez którego nie może istnieć żaden e-sklep. To zasad zbiór i norm ułatwiających i regulujących zawieranie transakcji, chroniący nie tylko interesy kupujących, ale również sprzedawcy. Przede wszystkim musisz pamiętać, że jego stworzenie jest Twoim obowiązkiem. Co więcej – jako sprzedawca masz obowiązek nie tylko udostępnić regulamin na swojej stronie, ale również zamieścić go w takiej formie, by użytkownik bez przeszkód mógł ściągnąć go na swój komputer lub inne urządzenie, które wykorzystuje do przeglądania Internetu.

Co powinno znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego?

Przepisy nie uściślają, jak konkretnie powinien wyglądać regulamin sklepu internetowego. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje jednak na pewne elementy, o których nie należy zapominać, tworząc dokument (dla uściślenia – sprzedaż towarów przez Internet jest świadczeniem usług drogą elektroniczną). I tak, zgodnie z jej zapisami, regulamin powinien określać w szczególności:

  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia tych usług (w tym wymagania techniczne, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym);
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

Chociaż zdecydowanie nie warto kopiować regulaminu sklepu od konkurencji, można przejrzeć, w jaki sposób skonstruowane są tego rodzaju dokumenty w innych sklepach.

Przeczytaj również: Regulamin sklepu internetowego – co powinien zawierać? Zlecić czy napisać?

Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta

Prowadząc sklep internetowy, zawierasz ze swoimi klientami umowy na odległość i masz wobec nich pewne obowiązki informacyjne. Mówi o tym ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z jej zapisami regulamin powinien w jasny i zrozumiały sposób informować konsumenta m.in. o:

è przedmiocie świadczenia usług i sposobie komunikacji ze sklepem;

è danych identyfikujących sprzedawcę,

è danych teleadresowych sprzedawcy, które umożliwiają konsumentowi skontaktowanie się z przedsiębiorcą;

è adresie, pod którym można składać reklamacje;

è łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

è sposobie i terminie zapłaty;

è sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy;

è istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

è możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;

è braku prawa odstąpienia od umowy (na podstawie art. 38 Ustawy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy);

è kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Klauzule niedozwolone

Regulamin e-sklepu nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa. Niestety, dość często sprzedawcy zamieszczają w nich klauzule niedozwolone, zwane również abuzywnymi (i między innymi dlatego skopiowanie regulaminu sklepu internetowego może nie być najlepszym pomysłem). Klauzule niedozwolone to takie zapisy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem, co oznacza, że konsument nie miał na jej treść wpływu, a określa jego prawa i obowiązki w sposób, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami. Najczęściej stosowane przez sprzedawców klauzule abuzywne dotyczą braku możliwość odstąpienia od umowy, ograniczają klientom możliwość składania reklamacji, zwalniają sprzedawcę z odpowiedzialności, jeśli ten nienależycie wywiązał się ze zobowiązania (np. brak odpowiedzialności za opóźnienie przesyłki).

Czy można skopiować regulamin sklepu internetowego?

Regulamin stanowi fundament funkcjonowania sklepu internetowego. Zawarte w nim zapisy regulują zawieranie i przebieg transakcji, definiują prawa i obowiązki sprzedawcy oraz korzystających z usług sklepu konsumentów. Jest formą umowy między Tobą a Twoimi klientami, dlatego dobrze, aby był dostosowany do potrzeb Twojego sklepu. Skopiowanie regulaminu od konkurencji to zdecydowanie złe rozwiązanie, przynajmniej z kilku powodów. Pomijając fakt, że regulamin konkurencji może nie być odpowiedni dla Twojego sklepu i może zawierać klauzule niedozwolone, kopiując stworzone przez czyjeś treści, łamiesz prawo. Zgodnie z prawem autorskim twórca regulaminu może nie tylko zażądać od Ciebie usunięcie ze strony nielegalnie skopiowanego tekstu regulaminu – może również domagać się usunięcia skutków naruszeń (np. poprzez opublikowanie publicznego oświadczenia o odpowiedniej formie i treści) oraz żądać zadośćuczynienia pieniężnego.

Przeczytaj także:

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację