Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Zarządzaj treścią – Kategorie artykułów


Zakładka pozwala na zarządzanie kategoriami artykułów. Składa się z tabeli, w której mamy możliwość zdefiniowania nazwy nowej kategorii artykułów oraz zapisania zmian oraz listuje wybrane kategorie artykułów i pozwala na zarządzanie nimi (usuwanie, edycja). Edycja nazwy kategorii artykułów następuje po kliknięciu na jej nazwę oraz zmianie i ponownym zapisaniu zmian.

Icon

Kategorie artykułów na liście zawierają za nazwą w nawiasie liczbę, która odpowiada wszystkim przypisanym artykułom w danej kategorii artykułów.

lazy placeholder