CStorePlatforma e-commerce dla B2B i B2C

Dokumentacja

Zamówienia – Nie zatwierdzone


W tej zakładce znajdują się nowe zamówienia, jeszcze nie zatwierdzone przez administratora.

lazy placeholder

Zakładka została podzielona na cztery tabele.

W pierwszej tabeli znajdują się ustawienia przedziału czasowego.

Druga tabela zawiera bufor dokumentów.

Trzecia tabela to wyszukiwarka pozwalająca na wyszukanie zamówienia po produktach.

Czwarta tabela zawiera listę nie zatwierdzonych zamówień.

lazy placeholder

Tabela zawierająca zamówienie została podzielona na pola: zamówienie, produkty, koszt, faktura, data, opcja – edycja.

Pod nr zamówienia znajdują się ikonki: pokaż zamówienie, pokaż fakturę, pokaż notatkę, wyślij – przenosi do okienka umożliwiającego edycję/wysłanie wiadomości do zamówienia, archiwum wiadomości,

zaloguj – wybranie tej opcji powoduje przeniesienie na konto klienta.

lazy placeholder

W celu wystawienia faktury VAT należy wybrać „plus” pod napisem FVAT zostaniemy przeniesieni do PA > Faktury.

lazy placeholder