Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Ustawienia – Zamówienia


W tej zakładce można zdefiniować statusy zamówień, statusy produktów w zamówieniach, oraz dodać załącznik do zamówienia.

lazy placeholder

Nowy status zamówienia, pojawi się na liście rozwijanej w PA > Zamówienia przy wybranym zamówieniu,

lazy placeholder

 oraz na karcie edycji zamówienia. Edytując zamówienie istnieje możliwość zmiany statusu produktu w zamówieniu.

lazy placeholder