Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Ustawienia – Serwer email


W tej zakładce wprowadzane są dane pozwalające na wysyłanie wiadomości do klientów i administratorów sklepu.

1966228

Wysyłanie z adresu Wprowadzamy adres email, z którego mają zostać wysyłane wiadomości.
Nazwa nadawcy np. nazwa firmy, sklepu
Host (smtp) np. poczta.domena.pl
Użytkownik np. adres mailowy
Hasło hasło do skrzynki pocztowej
Port np. 25
Ilość wysyłanych maili 1 (ilość maili wysyłanych jednorazowo)

 

Po ustaleniu parametrów należy wysłać wiadomość testową w celu sprawdzenia, czy serwer e-mail został skonfigurowany poprawnie.

 

 

 

Umów bezpłatną konsultację