Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Ustawienia – Serwer email


W tej zakładce wprowadzane są dane pozwalające na wysyłanie wiadomości do klientów i administratorów sklepu.

lazy placeholder

Wysyłanie z adresu Wprowadzamy adres email, z którego mają zostać wysyłane wiadomości.
Nazwa nadawcy np. nazwa firmy, sklepu
Host (smtp) np. poczta.domena.pl
Użytkownik np. adres mailowy
Hasło hasło do skrzynki pocztowej
Port np. 25
Ilość wysyłanych maili 1 (ilość maili wysyłanych jednorazowo)

 

Po ustaleniu parametrów należy wysłać wiadomość testową w celu sprawdzenia, czy serwer e-mail został skonfigurowany poprawnie.