CStorePlatforma e-commerce dla B2B i B2C

Dokumentacja

Statystyki – Raporty zamówień


W tej zakładce prezentowany jest wykres oraz tabela informująca o kwocie oraz ilości zamówień w poszczególnych miesiącach danego roku.

lazy placeholder