CStorePlatforma e-commerce dla B2B i B2C

Dokumentacja

Statystyki – Powiadomienia


Zakładka ta prezentuje produkty oczekiwane przez klientów na pojawienie się w ofercie. Produkty te są zliczane na podstawie informacji o produktach,

przy których klienci wyrazili chęć poinformowania ich drogą mailową o zmianie statusu produktu (np. z niedostępny na dostępny).

lazy placeholder