CStorePlatforma e-commerce dla B2B i B2C

Dokumentacja

Produkty – Zestawy


W tej zakładce znajdują się wcześniej zdefiniowane zestawy produktów.

lazy placeholder

W tej zakładce można zmienić cenę, wartość podatku, zdefiniować wysyłkę extra lub zdefiniować status zestawu. 

W przypadku gdy połączone ze sobą produkty w zestawie posiadają zdefiniowane cechy magazynowe, wówczas w tabeli mamy możliwość edycji każdego produktu z osobna,

oraz edycji zestawu, która odbywa się poprzez wybranie nazwy produktu, lub ikony „edycja” (w przypadku zestawu).

Wprowadzone zmiany zapisujemy wybierając przycisk „zapisz”.