Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Produkty – Karta edycji produktu – Pliki


Ta zakładka umożliwia dodanie plików z komputera dołączanych do opisu produktu. W tym celu należy wybrać przycisk „dodaj plik”, a następnie wgrać plik z dysku.

Zapisujemy wybierając przycisk „dodaj”. 

lazy placeholder

Dodany plik pojawi się na liście plików, prezentowanej w formie tabeli, która zawiera:

 

Pozycja Określa pozycję pliku na karcie produktu.
Plik Załączony plik.
Nazwa Nazwa pliku.
Dostępność Lista rozwijana z możliwością określenia odbiorców pliku (dla wszystkich, zarejestrowanych, nabywców)
Opis Opis dodanego pliku.

lazy placeholder

Zapisany plik pojawi się na karcie produktu w zakładce „pliki”.

lazy placeholder