Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Produkty – Karta edycji produktu – Komentarze


W tej zakładce znajduje się lista dodanych komentarzy dla danego produktu, prezentowana w formie tabeli.

lazy placeholder

Komentarz Pole zawiera treść komentarza.
Klient Nazwa autora komentarza.
Ocena Ocena wyrażona w punktach jaką przyznał klient dla danego produktu.
Data Data wystawienia komentarza.
Status Status komentarza.
Lista rozwijana ( akceptuj/usuń ) Możliwość akceptacji, lub odrzucenia komentarza.

 

Zaakceptowany komentarz jest widoczny na karcie produktu:

lazy placeholder