Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Produkty – Karta edycji produktu – Dodatkowe kategorie


Ta zakładka pozwala na dodanie produktu do dodatkowych kategorii.

lazy placeholder

Produkt dodajemy do nowej kategorii zaznaczając pole przy nazwie kategorii do której chcemy dodać produkt, następnie wybieramy przycisk „zapisz”.

Po prawej stronie znajduje się lista kategorii do której został przypisany produkt.

Pod listą znajduje się pole wyboru opcji „usuń”. Aby usunąć produkt z dodatkowej kategorii należy zaznaczyć opcję przy nazwie danej kategorii,

następnie wybrać z listy rozwijanej „usuń”, oraz wybrać przycisk „wykonaj”.