Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Produkty – Import / eksport


Zakładka pozwala na import oraz eksport produktów. Została podzielona na 4 zakładki:

Nazwa zakładki Opis zakładki
Import produktów z pliku Zakładka pozwala na import produktów z pliku CSV. Struktura pliku opisana jest w dodatkach do instrukcji. Tylko dla pliku, który posiada prawidłową strukturę możliwy jest import produktu.
Eksport produktów do pliku Zakładka pozwala na eksport produktów do pliku. Przy eksporcie mamy możliwość wyboru kategorii produktów.
Nowy export produktów Osobna zakładka służąca do importu pliku CSV z produktami, w którym są zdefiniowane cechy.
Raporty z importu W tej zakładce umieszczone są raporty z importu produktów – w raporcie mamy informację nt powodzenia lub niepowodzenia w imporcie produktów, kategorii, cech.

EXPORT

Icon

Generowane jest plik w formacie CSV (ang. Comma Separated Values – wartości rozdzielone przecinkiem) – plik jest edytowalny w programach MS Excel, OO Calc itp.

IMPORT

Icon

Struktura pliku jest identyczna jak wyeksportowanego pliku w formacie CSV.

Wymienione pole jest brane pod uwagę tylko w przypadku dodawania produktu!

Umów bezpłatną konsultację

Dołącz do grona Inwestorów CStore S.A

Dowiedz się więcej

X