Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Produkty – Dodatkowe kategorie


Zakładka została podzielona na dwie tabele – pierwsza z nich pozwala na wyszukiwanie produktów, następna prezentuje listę produktów. Druga z tabel została podzielona na następujące kolumny:

Nazwa kolumny Opis kolumny
Produkt Nazwa produktu
Dodaj Pole wyboru typu checkbox. Pozwala na zaznaczenie kilku produktów, a następnie przypisanie dla nich dodatkowej kategorii wybranej na dole tabeli.
Kategoria Podstawowa kategoria produktu.
Producent Producent produktu.
Liczba kategorii Łączna liczba kategorii podstawowych oraz dodatkowych.
Umów bezpłatną konsultację