Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Produkty – Cechy


W zakładce Cechy, mamy możliwość definiowania cech dla produktów. Cechy te można przypisać dla produktu na karcie edycji produktu w panelu administracyjnym. Poniżej zaprezentowano wygląd zakładki Cechy.

lazy placeholder

Zakładka pozwala na dodanie grupy cech, a następnie po kliknięciu w nazwę na dodanie poszczególnych cech, przypisanie im obrazu oraz ewentualnego modyfikatory ceny. Poszczególne cechy można usunąć, do czego służy odpowiednie pole na końcu każdego wiersza. Po wejściu w najniższą cechę w hierarchii, mamy możliwość zmiany jej nazwy. Poniżej przedstawiono widok dodawania / edycji poszczególnych cech w danej grupie.

lazy placeholder