CStorePlatforma e-commerce dla B2B i B2C

Dokumentacja

Produkty – Cechy stałe


Zakładka pozwala na definicję cech stałych. Stałe cechy można przypisać na karcie edycji produktu w zakładce Cechy. Są to cechy produktu, które są zdefiniowane z góry, na stałe i nie mają wpływu na cenę, czy rodzaj produktu – są rozszerzeniem specyfikacji czy opisu produktu. Poniżej przedstawiono wygląd zakładki Stałe cechy:
lazy placeholder

Ponadto, w zakładce znajduje się opcja importu oraz eksportu stałych cech. Jest to import samych cech – nie powiązań z produktami – w tym celu należy skorzystać z nowego importu produktów.