CStorePlatforma e-commerce dla B2B i B2C

Dokumentacja

Panel aktualizacji


Po kliknięciu w zakładkę zostaniemy przeniesieni i zalogowani zgodnie z naszą licencją do panelu cStore pod adresem https://panel.cstore.pl,

gdzie można zarządzać swoim kontem oraz zakupić pakiet wsparcia pomocy technicznej oraz aktualizacji (zarządzanie domenami, informacjami o koncie, przeprowadzanie aktualizacji sklepu).

lazy placeholder 

Zdjęcie 1. Lokalizacja zakładki w panelu administracyjnym.