Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Komentarze – Zatwierdzone


Zakładka ta prezentuje komentarze, które zostały zaakceptowane. Różnica pomiędzy zakładką Nowo dodane polega na tym,

że w zakładce Zatwierdzone mamy możliwość jedynie usunięcia komentarza, a nie jego akceptacji. W pozostałych względach treści zakładki są analogiczne.

2392100