Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Klienci – Zarejestrowani / Jednorazowi


Zakładki prezentują listę klientów, którzy zarejestrowali się w sklepie (także przy składaniu zamówienia) bądź dokonali zakupu bez rejestracji nowego konta. Na samej górze tabeli istnieje opcja wyszukiwania klienta. Należy uzupełnić pole oraz nacisnąć przycisk Pokaż. Wyniki wyszukiwania są zapamiętywane w sesji, aby powrócić do pełnej listy, należy skorzystać z przycisku Reset. Dla każdego klienta wyświetlane są informacje w tabeli:

Nazwa Opis
Użytkownik nazwa użytkownika, po kliknięciu na nazwę użytkownika wyświetlane są szczegóły tj. wszystkie dane, do jakich grup użytkownik należy oraz zamówienia dokonane przez wybranego klienta
Dane dane adresowe klienta
Kontakt dane kontaktowe, telefon, email
Kwota zamówień łączna kwota, na którą użytkownik dokonał zamówień (dotyczy tylko klientów zarejestrowanych)
Rabat[%] indywidualny rabat procentowy dla klienta (dotyczy tylko klientów zarejestrowanych)
Hurtownik pole oznacza, czy klient jest hurtownikiem czy nie (dla hurtowników można zdefiniować osobną cenę na karcie edycji produktu w zakładce Produkty > Zarządzaj) (dotyczy tylko klientów zarejestrowanych)
Aktywny pole definiuje czy użytkownik jest aktywny czy nie
Opcja akcje użytkownika, dostępne są następujące akcje:
  • Wiadomość – po kliknięciu zostanie otwarte nowe okno pozwalające na wysłanie wiadomości email do klienta
  • Odblokuj / zablokuj – pole blokuje bądź odblokowuje użytkownika w systemie (dotyczy tylko klientów zarejestrowanych)
  • Usuń – usuwa wybranego użytkownika
  • Archiwum wiadomości – po kliknięciu zostanie otwarte nowe okno, w którym będzie możliwy podgląd wiadomości, które zostały wysłane klienta (pkt. I bądź z poziomu zakładki Zamówienia)
Umów bezpłatną konsultację