Wskaźnik rentowności sprzedaży – co to jest i jak go policzyć?

Prowadząc sprzedaż, niezależnie od tego czy są to jakieś usługi, czy produkty, ważna jest rentowność całego przedsięwzięcia. Dzięki rentowności można po prostu dowiedzieć, czy prowadzony biznes się opłaca. Są różne sposoby na ocenianie opłacalności działań. Warto jednak to usystematyzować w swoim biznesie. Jednym ze sposobów jest obliczanie tak zwanej rentowności sprzedaży. W tym artykule omówimy właśnie to zagadnienie.

Czym jest rentowność sprzedaży?

Jest to opłacalność wszelkich działań handlowych, podczas której pod uwagę bierze się wszystkie koszty prowadzenia biznesu, nie tylko zysk na samym towarze. Tak więc przy obliczaniu rentowności ważne będą także koszty związane z podatkami. Wskaźnik rentowności wyraża się w procentach i określa on stosunek czystego zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży. Można więc dzięki niemu dowiedzieć się jaki procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów, również tych podatkowych. Oczywiście im wyższy poziom tego wskaźnika, tym lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

Czemu rentowność jest tak ważna?

Wiadomo, że stawiając pierwsze kroki w biznesie nie będzie on rentowny, lecz celem każdej inicjatywy będzie sprawienie, była zarabiała ona na siebie i cały czas się rozwijała. Dlatego tak ważne jest śledzenie rentowności. To nie tylko jednorazowe sprawdzanie, jak bardzo opłacalny jest prowadzony biznes w tej chwili. Stały monitoring rentowności pozwala po prostu na analizy, biorące pod uwagę określony okres czasu. Dzięki czemu można zobaczyć zmiany w rentowności przedsięwzięcia i wprowadzać odpowiednie zmiany w jego prowadzeniu.

Wskaźniki rentowności

Istnieje kilka wskaźników, które odnoszą się do rentowności.

ROA – wskaźnik rentowność aktywów. Jest to stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów. Mówi on zdolności spółki do generowania zysków i także afektywności gospodarowania jej majątkiem. Oczywiście im wyższy, tym lepsza jest kondycja spółki.

ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego. Ten z kolei mówi o tym jak wiele zysków udało się spółce osiągnąć na podstawie wprowadzonego do niej kapitału. Także on im jest wyższy, tym lepiej dla spółki.

ROI – zwrot z inwestycji. Jest to wskaźnik, który często będzie wykorzystywać się w sklepie internetowym. Mówi on po prostu jak opłacalna była konkretna inwestycja. Sprawdzi się więc przy ocenianiu opłacalności jakiejś kampanii reklamowej czy innych działań. Nie pozwala on oczywiście oceniać sklepu jako całości, ale jego pojedyncze działania, które na ogólną dochodowość będą już miały wpływ.

ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży

Ten wskaźnik będzie tym, który najczęściej wykorzystuje się w sklepie internetowy. Będzie on mówił o wypracowanych przez sklep zyskach. Posłużymy się prostym przykładem, żeby zobrazować, jak obliczać ten wskaźnik. Załóżmy, że chcemy wyliczyć rentowność w oparciu o jeden miesiąc. W takim przypadku trzeba wziąć pod uwagę przychód, jaki wpłynął do sklepu w tym tygodniu. Załóżmy że były to 23 000 PLN. Natomiast po drugiej stronie powinny pojawić się wszystkie koszty z danego miesiąca. Mogą więc to być koszty związane z zakupem towaru, opłaceniem wszelkich abonamentów, reklam, a także zapłacone podatki. Załóżmy, że złożyło się na to 16 000 PLN. Tak więc zysk netto wyliczy się poprzez odjęcie 16 000 od 23 000. Czyli zysk netto to 7 000. Następnie trzeba wykonać takie działanie:

7000/23000 x 100% > 30%

W takim przypadku rentowność to 30%. Oznacza, że każda wydana na sklep złotówka zwraca 1 złotówkę i 30 groszy.

Zastosowanie rentowości sprzedaży

Ten wskaźnik powinien być jednym z podstawowych, jeśli chodzi o prowadzenie sklepu internetowego. Powinno się go stale monitorować. Ważne jest, aby przede wszystkim mierzyć taką rentowność stale w oparciu o konkretne okresy. Pozwala ona wysunąć szereg wniosków, które następnie można przełożyć na wprowadzanie konkretnych zmian w działalności. Przede wszystkim wszystkie zmiany w rentowności muszą z czego wynikać. Jeśli więc okazuje się, że nagle ona spadła, to warto zastanowić się dlaczego tak się stało. Czynniki mogą być zarówno wewnętrzne, jak np. zmniejszenie efektywności kampanii reklamowej jak i zewnętrzne – powstanie jakiegoś konkurencyjnego sklepu. W każdym przypadku będzie można jednak odpowiednio zareagować. Oczywiście nie można też patrzeć w liczby bez żadnej analizy. Może się zdarzyć, że sklep cały czas wypracowywał zyski, które w jednym miesiącu postanowiło przeznaczyć się na jakąś inwestycję. Załóżmy, że będzie to nowy magazyn na towary. Koszt takiego magazynu będzie duży i oczywiste jest, że nie przyniesie on bezpośredniego dochodu. Taka inwestycja pozwala na większe zyski rozciągnięte w czasie.

Jak można zwiększyć rentowność sklepu?

Jeśli obserwuje się wskaźnik rentowności i np. stale on spada, to warto zastanowić się nad tym, jakie działania podjąć, aby był on większy. Poniżej podajemy kilka przykładowych rzeczy, jakie można zmienić, aby sklep przynosił większe zyski.

Zmniejszenie kosztów stałych. Być może ma się wykupioną jakąś usługę, z której się nie korzysta lub w inny sposób można zmniejszyć stałe wydatki. Może też to być rezygnacja z utrzymywania jakiegoś sprzętu czy czegoś innego.

Optymalizacja działań marketingowych. Tutaj często jest duże pole do popisu. Warto przeanalizować, które działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty i to na nich się skupić. Być może cześć działań przynosi na tyle niskie zainteresowanie, że nie warto dalej wydawać na nie środków. Dobrym pomysłem będzie też optymalizacja wszelkich kampanii reklamowych, to tam często można zaoszczędzić najwięcej.

Analiza konkurencji. To oczywiście nie wpływa bezpośrednio na rentowność sklepu, ale warto śledzić kongruencję na bieżąco. Jakie wprowadza zmiany w swojej ofercie, jakich promocji udziela klientom, jak sami klienci reagują na konkretne działania. Dzięki temu będzie można wprowadzić zmiany we własnym sklepie.

Zmiany w asortymencie. Dobrym  pomysłem jest też przyjrzenie się asortymentowi, który posiada się w sklepie. Być może jakieś produkty sprzedają się w takiej niskiej liczbie, że nawet nie warto utrzymywać ich w ofercie. Może warto też aktualizować ceny, w oparciu o to jak wyglądają one na rynku, a także zainteresowanie klientów.

Optymalizacja procesów. Często prowadząc sklep internetowy wiele czynności wykonuje się po prostu swoim sposobem, który najczęściej pierwszy przyszedł do głowy. Jeśli kilka osób wykonuje te same działania, to może zresztą każdy wykonywać je inaczej. Dlatego warto stworzyć pewne rodzaju schematy działania czyli procedury. Przede wszystkim będą mogły one podnieść efektywność prowadzonych działań. Taki schemat oczywiście powinien być przemyślany, musi to być po prostu najbardziej efektywny sposób, na wykonanie konkretnego działania.

Inwestycje. Oczywiście to wiąże się z kosztami. Jednak w dłuższej perspektywie może przynieść zwiększenie rentowności sklepu. Mogą to być zarówno inwestycje w sprzęt, np. stół do pakowania przesyłek, jak iw różnego rodzaju działania marketingowe. Współpraca z odpowiednim influnecenrem może przynieść bardzo realne korzyści.

Wskaźnik rentowności sprzedaży – podsumowanie

Ten wskaźnik jest więc jednym z najważniejszych w sklepie internetowym. Powinno się go śledzić stel w oparciu o jakieś konkretne ramy czasowe. Oczywiście ważne jest wyciąganie wniosków z niego. Tych może być naprawdę sporo. Wszelkie działania i zmiany jakie wprowadza się w sposobie prowadzenia sklepu internetowego mogą mieć odzwierciedlenie w jego rentowności. Dlatego jeśli zobaczy się pozytywną zmianę w rentowności, oznacza to, że przeprowadzone działania przyniosły pożądany efekt. Z kolei kiedy widzi się, że rentowność spada, jest to oznaka tego, że trzeba coś zmienić. Tak więc jest to wskaźnik, który zawsze będzie obecny podczas prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą, także w przypadku sklepu internetowego.

Przeczytaj także:

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację