Wersje walutowe i zestawy – aktualizacja 4.1

Największą zmianą w sklepie internetowym w wersji 4.1 jest dodanie opcji walutowych. Pozwalają one na przeliczanie cen produktów po kursie podanym przez administratora sklepu, lub automatycznie pobierając kurs waluty z NBP. Do poprawnego działania tej funkcjonalności jest potrzebna zmiana w szablonie sklepu.

W pliku register.html oraz shipment.html należy zamienić dotychczasowy kod:

<input class=”input_normal” type=”text” size=”20″ maxlength=”30″ value=”” name=”dane_klient[kraj]” onkeyup=”wpisuj(document.order_form);” data-invalid_msg=”Prosimy podać kraj.” onchange=”test.one(‘country’, this);wpisuj(document.order_form);”>

na:

<select name=”dane_klient[kraj]” onchange=”wpisuj(document.order_form);” >{%showCountries%}</select>

oraz

<input class=”input_disabled” type=”text” size=”20″ maxlength=”30″ value=”” name=”dane_klient[kraj_wys]” data-invalid_msg=”Prosimy podać kraj.” onchange=”test.one(‘country’, this);”>

na:

<select name=”dane_klient[kraj_wys]” id=”countriesSelect” class=”countriesSelect input_disabled” disabled=””>{%showCountries%}</select>

W przypadku pominięcia tego kroku, kraj wysyłki będzie ustawiony na Polskę.

Do ustawień walutowych służy nowa zakładka Waluty w menu Wersje językowe.
Dodanie nowej waluty przebiega w następujący sposób:

  • Podajemy nazwę waluty (np. Euro(Niemcy), Euro, Euro(Francja)) – podana nazwa widoczna jest tylko w PA.
  • Podajemy kod waluty (np. EUR) – nazwa będzie widoczna w sklepie oraz przy pobieraniu kursu z NBP. (zielone pole (rys. 1))
  • Podajemy setne części waluty (np. Grosz, Cent) – nazwa używana przy kwotach słownych na dokumentach. (błękitne pole (rys. 1))
  • Zaznaczamy lub zostawiamy puste pobieranie kursu z NBP. (czerwona strzałka (rys. 1))
  • Wybieramy język do którego ma być przypisany dany kurs. (zielona strzałka (rys. 1))

fot1rys. 1

Dzięki w/w opisowi możemy stworzyć kilka kursów tej samej waluty. Np. Niemcy i Francja korzystają z Euro, ale każde z tych Państw może posiadać inny kurs. Wyjątkiem będzie sytuacja gdy jedno lub dwa państwa mają zaznaczona opcje Pobieraj z NBP.
Dodanie dodatkowych progów:
Nowa funkcjonalność w oprogramowaniu umożliwia dodanie zakresów cenowych w których będą obowiązywały inne kursy walut. Nowa opcja jest powiązana z nową walutą, dlatego należy ją wcześniej stworzyć.
Dodanie nowego zakresu w sklepie przebiega w następujący sposób:

  • Jeżeli chcemy wykorzystać wcześniej dodany zakres, wybieramy odpowiednią opcję z pola Wybierz istniejący (błękitne pole (rys. 2))
  • Jeżeli chcemy stworzyć nowy zakres uzupełnimy pola od oraz do (zielone oraz pomarańczowe pole (rys. 2))
  • Podajemy kurs jaki ma obowiązywać w danym zakresie (żółte pole (rys. 2))
  • Wybieramy walutę do której mają być przypisane podane dane. (różowe pole (rys.2))

fot2rys. 2

Dodane waluty oraz zakresy, w których obowiązuje inny kurs, będą widoczne poniżej obu formularzy.

fot3rys. 3

Na powyższym rysunku kolorem żółtym zaznaczono dodaną walutę. Znajdują się tu informacje o nazwie waluty, kodzie waluty, kursie oraz języku do którego jest przypisana waluta. Kolorem zielonym zaznaczone zostały kolejne progi przypisane do waluty. Znajdują się tu informacje o zakresie cenowym (Od, Do) oraz kursie jaki obowiązuje w danym zakresie. Fioletowymi strzałkami zaznaczone zostały ikony służące do edycji danego wiersza. Czerwonymi strzałkami zaznaczono checkbox służący do usunięcia danego wiersza.
W przypadku gdy zakresy nakładają się (np. od 0 do 100 oraz od 80 do 100) cena będzie przeliczna wg kursu podanego w węższym zakresie. Czyli w podanym przykładzie produkt mający cenę 90 będzie przeliczany wg kursu z zakresu 80-100.
Od teraz jest możliwość tworzenia zestawów, czyli kilku produktów związanych ze sobą. Do tworzenia zestawu w zakładce Produkty/Zarządzaj dodana została kolumna Stwórz zestaw (żółty kolor (rys. 4)). Po zaznaczeniu produktów składających się na zestaw klikamy opcję Stwórz (zielony kolor (rys. 4)).

fot4rys. 4

fot5rys. 4a

Po kliknięciu przycisku stwórz pojawi się okno w którym można dokonać zmian w tworzonym zestawie (rys. 5).

fot6rys. 5

Na powyższym rysunku pokazano, że można ustawić pozycję produktów (jest to kolejność w nazwie zestawu), cenę zestawu, podatek, dodatkową opłatę za wysyłkę oraz ilość zestawów. Po kliknięciu „zapisz” zestaw zostanie stworzony. Do edycji zestawów służy zakładka Produkty/Zestawy. W tym miejscu można edytować nazwę zestawu oraz przejść do edycji treści oraz zdjęć.

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację

Dołącz do grona Inwestorów CStore S.A

Dowiedz się więcej

X