Realizacja Grabify

Grabify to amerykańskie przedsiębiorstwo które oferuje w Europie możliwości agregacji wielu zamówień wraz z obsługą procesu zamawiania w Chińskich fabrykach.

Success Stories (platforma e-Commerce B2B):

  • Platforma B2B dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców
  • Integracja z programem Comarch
  • Mechanizm agregacji wielu zamówień odbiorców wraz z przekazywaniem do dostawców
  • Rozliczenie rezerwacji z przekształcaniem w finalne zamówienia
  • Kontrola rozliczeń i faktur
  • Opracowywanie listy zamówień dla dostawców
  • Formularze reklamacyjne
  • Wsparcie subkont bankowych
  • Obsługa umów w wersji elektronicznej
  • Integracja z przewoźnikiem SuuS

Logowanie do platformy

Platforma dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

image11

Po utworzeniu konta i zaakceptowaniu przez administratora użytkownik uzyskuje dostęp do sklepu.

image13image12image15

 

 

Planowanie dostaw

Administrator wprowadza planowane terminy dostaw dla poszczególnych producentów.

image14image17

Klient w pierwszej kolejności wybiera interesujący go termin dostawy, następnie tworzy rezerwację na produkty konkretnego producenta.

 

Proces składania rezerwacji

Klient wybiera termin dostawy i dodaje do koszyka interesujące go produkty.

image16

Koszyk rezerwacyjny:

image21

Klient dokonuje rezerwacji.

Podgląd złożonej rezerwacji:

image19

Administrator widzi listę złożonych rezerwacji w panelu administracyjnym:

image26image22

Podstrona z linkami do zestawień złożonych rezerwacji (pliki CSV) dla poszczególnych producentów:

image27

 

Składanie zamówienia

Klient przekształca rezerwację w zamówienie:

image29

Klient zatwierdza koszyk, wybiera formę wysyłki i uzupełnia formularz z danymi:

image31

Wybór dostawy do terminala lub bezpośrednio do klienta:

image33

Po złożeniu zamówienia zostaje wygenerowana i udostępniona klientowi proforma, klient ma możliwość dodania potwierdzenia płatności.

image35image37

 

Moduł umożliwiający indywidualne rabatowanie klientów

Administrator może przydzielić konkretnym klientom indywidualne rabaty naliczane automatycznie po zalogowaniu się użytkownika.

image38

 

Moduł predefiniowania adresów dostaw klienta

Klient ma możliwość zdefiniowania wielu adresów dostawy, tak aby nie musiał każdorazowo uzupełniać formularza podczas składania zamówienia.

image39image1

Moduł wyliczania cen w czasie rzeczywistym, przeliczanie walut

Ceny wyliczane są w oparciu o bieżący kurs.

Cena uzależniona jest m. in. od EXW factory, podatku, cła oraz kosztów transportu.

image2

Klient może zapoznać się z algorytmem wyliczania ceny produktu:

image3

 

Wyświetlanie dostępnych terminów dostaw oraz dostępnych produktów w ramach danej dostawy

Klient może wyświetlić produkty wchodzące w skład danej dostawy.

image4image5

 

Moduł przeliczania sztuk na opakowania

Administrator ustawia ile sztuk produktu przypada na opakowanie, klient może zmieniać ilość sztuk lub ilość opakowań (pozycje są przeliczane automatycznie i odpowiednio zaokrąglane).

image6

 

Integracja z programem magazynowym OPTIMA

Wysyłanie zamówień, przypisywanie kont bankowych, generowanie faktur, importowanie faktur do sklepu, wysyłka faktur do klienta.

 

Generowanie załączników do faktur i scalanie dokumentów

Do wszystkich faktur generowane są automatycznie załączniki zawierające algorytm wyliczania cen dla każdego z zakupionego przez klienta produktu. Dokument jest scalany i przypisywany do zamówienia, oraz automatycznie wysyłany do klienta na adres e-mail.

image8image9image10

 

Przypisywanie umów do klientów

Mechanizm pozwalający przypisywać umowy do klienta, klient podpisuje i aktualizuje dokument z poziomu panelu klienta.

image18image20

 

Generowanie subkont bankowych

Administrator przypisuje do konta klienta główne konto bankowe. Konto jest weryfikowane pod katem poprawności numeru, wyliczana jest suma kontrolna.

image23

Podczas składania zamówienia przez klienta generowane jest wg wskazanego przez bank algorytmu subkonto, które zostaje przypisane do danego zamówienia. Subkonto jest dla banku identyfikatorem zamówienia.

 

Formularz reklamacyjny

Funkcjonalność pozwalająca złożyć reklamację. Klient ma możliwość załączenia plików. Formularz przesyłany jest do administracji sklepu.

image25

 

System komentowania producentów

image28image30image32

Komentarze są weryfikowane przez administrację sklepu:

image34

 

Integracja z systemem logistycznym SUUS

Generowanie plików XML z danymi o poszczególnych zamówieniach.

image36

 
Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację

Dołącz do grona Inwestorów CStore S.A

Dowiedz się więcej

X