Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Zmiana statusu zamówienia i informacje wysyłane do klienta


Najważniejszą kwestią aby informacje o zamówieniach były przesyłane prawidłowo należy sprawdzić poprawność danych w zakładce: PA > ustawienia > serwer mail.

Błędnie uzupełnione dane, bądź ich brak powoduje, iż powiadomienia nie są prawidłowo przesyłane.

 

Gdy klient złoży zamówienie wówczas otrzymuje drogą mailową

Potwierdzenie złożenia zamówienia:

 

Gdy status zamówienia zostanie zmieniony przez administratora sklepu np. z “oczekujące wpłaty” na “zapłacone” to, czy klient otrzyma taką informację drogą mailową zależy od tego, czy admninistrator zaznaczył  w checkbox “wyślij e-mail”

Gdy ta opcja jest zaznaczona, wówczas klient otrzymuje informację o otrzymaniu płatności.

Również jeśli zostanie zmieniony status zamówienia na wysłane, wówczas klient otrzyma również taką informację:


W przypadku, gdy zamówienie zostaje wyedytowane i dopisana jakaś informacja, np. adres, nazwisko… i jest zaznaczony checkbox “wyślij e-mail”

wówczas klient otrzyma informację, iż zamówienie zostało zmienione.


Reasumując, mail jest wysyłany do klienta, gdy jest zmieniany status zamówienia, przy zaznaczonej opcji „wyślij e-mail”.