Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Serie produktów


Serie produktu tworzymy w PA > Produkty > Serie. W tym celu należy dodać nazwę produktu, następnie wybrać przycisk „dodaj”.

Określamy, czy seria jest aktywna, następnie edytujemy treść wybierając przycisk „edytuj”.

 

1966092

 

Dodajemy treść, dodajemy zdjęcie, z listy wybieranej wybieramy producenta. Wybieramy przycisk „zapisz”.

 

1966093

 

Na karcie edycji produktu pojawi się możliwość wyboru serii, do której można dodać dany produkt.

 

1966094

 

 

Umów bezpłatną konsultację