Tel: +48 22 599 44 99
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Serie produktów


Serie produktu tworzymy w PA > Produkty > Serie. W tym celu należy dodać nazwę produktu, następnie wybrać przycisk „dodaj”.

Określamy, czy seria jest aktywna, następnie edytujemy treść wybierając przycisk „edytuj”.

 

 

Dodajemy treść, dodajemy zdjęcie, z listy wybieranej wybieramy producenta. Wybieramy przycisk „zapisz”.

 

 

Na karcie edycji produktu pojawi się możliwość wyboru serii, do której można dodać dany produkt.