Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Eksport/Import produktów


EXPORT
Generowane jest plik w formacie CSV (ang. Comma Separated Values – wartości rozdzielone przecinkiem) – zalecamy edytować plik CSV za pomocą oprogramowania OpenOffice, Libre Office (są to bezpłatne pakiety biurowe).

IMPORT
Struktura pliku jest identyczna jak wyeksportowanego pliku w formacie CSV. Wartości rozdzielone średnikiem.

 Najważniejsze są kolumny z nazwą, eanem, indeksem oraz ewentualnie stanem magazynowym / ceną – nie wszystkie kolumny muszą brać udział w imporcie. 

Aby zaktualizować w sklepie internetowym produkty za pomocą pliku CSV, należy pobrać plik ze sklepu, zapisać go na komputerze, edytować w celu wprowadzenia zmian

( np. zmienić ceny lub stany ) a potem importować plik do sklepu.

 

Icon

Należy pamiętać, że plik powinien być zapisany w odpowiednim kodowaniu – UTF-8. Często domyślnie w Excelu firmy Microsoft jest to kodowanie typu Windows, a to sprawi, że będzie brakowało polskich znaków w sklepie internetowym po dodaniu takiego pliku do sklepu.

 

Export/Import produktów wykonujemy w PA > Produkty > Import/Export.

1966178

W przypadku wykonywania Eksportu plików CSV produktów istnieje możliwość wybrania wszystkich produktów lub produktów z wybranej/wybranych kategorii.

W tym celu należy zaznaczyć wybraną kategorię/podkategorię, następnie wybrać przycisk „Eksport”.

1966179

W nowo otwartym oknie pojawi się informacją o zakończeniu eksportowanego pliku, oraz możliwość jego pobrania.

Osobna zakładka pozwala na export produktów wraz ze stałymi cechami, czynność wykonujemy tak, jak w przypadku exportu produktów bez cech.Umów bezpłatną konsultację

Dołącz do grona Inwestorów CStore S.A

Dowiedz się więcej

X