Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Dodawanie stałych cech


Stałe cechy definiujemy w PA > Produkty > Stałe cechy. 

1966107

W przypadku edycji zdefiniowanych wcześniej cech podstawowych pojawi się lista dostępnych cech w formie tabeli:

2392175

Pozycja Określa pozycję grupy cech.
Nazwa cechy Nazwa cechy np. rodzaj materiału.
Opcje Grupa cech – wybranie tego pola umożliwia edycję/dodanie poszczególnych cech.
Typ Możliwość wyboru z listy rozwijanej typu cech (wybór wielokrotny, wybór pojedynczy, indywidualny wpis)
Opcja W przypadku określenia typu – wybór wielokrotny, wówczas w polu „opcja” jest możliwość wyboru: ( checbox, select, multi-select, radio ) oraz wybranie wcześniej zdefiniowanego rodzaju.
Usuń Pozwala na usunięcie cech.

2392176

Utworzoną grupę edytujemy, pojawia się możliwość dodania nowych cech, opisu, ustalenia pozycji. W tej zakładce również istnieje możliwość dodania rodzaju cech.

 

1966108

 

Zdefiniowane cechy są umiejscowione na karcie produktu w zakładce „parametry”. 

 

1966109

 

Umów bezpłatną konsultację

Dołącz do grona Inwestorów CStore S.A

Dowiedz się więcej

X