Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Dodawanie nowej kategorii


Aby dodać nową kategorię należy pod listą kategorii wpisać nazwę, następnie zapisać poprzez wybranie przycisku „dodaj”. 

Należy pamiętać, że (obok nazwy) w polu „Edycji”, powinna znaleźć się wartość większa niż 0 (0 – oznacza, że kategoria nie będzie widoczna; 1

lub więcej oznacza priorytet wyświetlania kategorii. Im wyższa wartość zostanie nadana, tym kategoria wyświetli się niżej.)

lazy placeholder

Aby dodać podkategorię w wybranej kategorii, należy kliknąć na jej nazwę,  następnie zobaczymy listę podkategorii, oraz możliwość dodania nowej.

Dodawanie podkategorii następuje analogicznie jak dodawanie zwykłej kategorii. Po kliknięciu w nazwę kategorii, możemy także zmienić jej kategorię nadrzędną.