Tel: +48 22 599 44 99
CStoreZałóż sklep internetowy

Dokumentacja

Dodawanie artykułu w kategorii produktów


W celu dodania artykułu do kategorii, tworzymy nowy artykuł w PA > Zarządzanie treścią > Zarządzaj.

Z listy rozwijanej określamy typ jako „artykuły w kategoriach produktów”, zapisujemy, następnie wybieramy edycję artykułu i dodajemy treść.

 

 

Wybieramy z listy kategorię, do której chcemy przypisać artykuł.

 

 

Przechodzimy w PA > Kategorie > Zarządzaj, wyszukujemy kategorię dla której chcemy dodać artykuł, z listy rozwijanej wybieramy tytuł utworzonego artykułu, następnie wybieramy przycisk „Zapisz”.