Dokumentacja oprogramowania CStore
Sklep internetowy i Platforma B2B

Dodatkowe kategorie


Dodatkowe kategorie definiujemy w PA > Produkty > Kategorie. Listy dostępnych produktów wybieramy te, które chcemy przenieść do dodatkowej kategorii,

z listy rozwijanej wybieramy nazwę kategorii, następnie klikamy przycisk „dodaj”.

1966180

Gdy klikniemy na nazwę produktu, nad listą produktów pojawi się nazwa produktu z listą kategorii do których został przypisany produkt,

z możliwością dodania produktu do kolejnej kategorii, oraz usunięcia wcześniej zdefiniowanych.

1966181