Tel: +48 733 703 100
CStoreZałóż sklep internetowy
06/08/18

Podstawowa analiza portfela klientów

Sukces działań marketingowych zależy w dużej mierze od dokładnego poznania portfela swoich obecnych klientów. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe metody badawcze pozwalające na poznanie swoich odbiorców i podjęcie działań w kierunku optymalizacji sprzedaży.

Podejmowanie jakichkolwiek akcji marketingowych powinno poprzedzić ustalenie dwóch zasadniczych kwestii:

Przy czym cel musi być konkretnie określony i mierzalny. Nie można założyć po prostu “zwiększenia sprzedaży”. Warto postawić sobie realne i określone w czasie cele, na przykład wzrost sprzedaży w nadchodzącym kwartale o 10% w stosunku do ostatnich trzech miesięcy.

Mając ustalony cel, do którego dążymy, należy przemyśleć grupę docelową realizowanej przez nas akcji marketingowej. Dla potrzeb niniejszego tekstu skupimy się na klientach sklepu internetowego. W jaki sposób scharakteryzować portfel klientów? Nie potrzeba do tego zaawansowanych narzędzi analitycznych. Najprostszym rozwiązaniem jest zrzucenie bazy klientów do Excela w taki sposób, aby znalazły się tam podstawowe dane o klientach i zamówieniach. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać informacje w następujących segmentach:

Dysponując takimi informacji możemy efektywnie zarządzać planowaniem sprzedaży i kampaniami marketingowymi. Sprzedający może łatwo określić, jakie produkty lub usługi powinny być promowane, a jakie są “martwe” i być może warto się z nich wycofać. Warto podjąć również decyzję o aspekcie geograficznym. Czy inwestować w działania marketingowe targetowane na obszarach, gdzie sprzedaż przynosi zyski aby jeszcze je zwiększyć, czy może skupić się na penetracji innych obszarów. Podobne profilowanie można przeprowadzić pod kątem wieku czy wartości zamówień. Należy pamiętać, że analizy i działania marketingowe mogą zostać uznane za przetwarzanie danych osobowych. W kontekście RODO warto skonsultować się z kancelarią prawną pod kątem legalności takich działań, a także standardowo zawsze zbierać od klientów zgody marketingowe i na przetwarzanie danych.

Kampania marketingowa zrealizowana w oparciu o dobrze dobrany target przyniesie lepszą konwersję z klientów, do których dotarła, na leady, a z leadów na sprzedaż. Proste targetowanie grupy docelowej w kampaniach reklamowych umożliwia facebook, pozwalający np. na wybranie obszaru geograficznego, wieku, płci a także zainteresowań odbiorców. Badając w nieskomplikowany sposób portfel naszych klientów możemy więc szybko przygotować podstawy do prowadzenia we własnym zakresie działań marketingowych o skutecznym działaniu.